SVG News-Ticker:

Interessenverbände warnen aktuell vor Initiativbewerbungen Unbekannter als Praktikanten in der Sauenhaltung. Die Bewerber könnten der Tierrechtsszene angehören.

Velkommen til Info-sider SVG!

Selskabet Schweine—Vermarktungs-Gesellschaft Schleswig- Holstein mbH ( forkortet SVG- Rendsburg mbH) har hovedsæde i Rendsburg og har været på markedet siden 1990. Selskabets hovedopgave er at sikre markedsføringen af deres produkter herunder smågrise og slagtesvin i de to selskaber, henholdsvis
– Schlachtschweine-Erzeugungsgemeinschaft Segeberg – Schleswig w.V (SEG) og
– Hybrid-Ferkelerzeugergemeinschaft Schleswig-Holstein w.V. ( FEG)

De to Producent foreninger består hver især af en repræsentativ bestyrelse på 5 mand, der udelukkende er sammensat af aktive landmænd.
Allerede siden midten af 90´erne har SVG- Rendsburg importeret danske smågrise. Kontakten og henvendelser til de danske landmænd, omkring dette samarbejde, kan foregå såvel direkte til den enkelte, men også via selskabets danske partnere. Gennem årene har man intensiveret samarbejdet, med de danske landmænd, herunder især smågriseproducenter. Dette intensiverede arbejde, resulterede i at man per 01.01.2007 kunne byde den første danske smågriseproducent velkommen som medlem i FEG. Som bestyrelsesmedlem i FEG har Erling Groth Zeerow siden marts 2011 varetaget danske kunders og medlemmers interesser i FEG.

Den følgende graf, viser en oversigt over organisationsstrukturen i SVG- Rendsburg:

I mellemtiden (2016) er vi nu oppe på at markedsføre ca. 974.563 danske smågrise fra vores danske medlemmer, de kommer fra i alt 37 besætninger i Danmark. I dette arbejde, satses der konsekvent på et fast samarbejde mellem en eller flere slagtesvinsproducenter og en smågriseproducent. Evt problemer det kunne opstå under dette, bliver altid drøftet med de Danske landmænd og de veterinære myndigheder på begge sider af grænsen. Og det er vores erfaring og oplevelse at disse altid løses med tilfredsstillende resultat for såvel smågriseproducenten og slagtesvinsproducenten. På den måde sikre vi et fast leverance samarbejde, der til dato har fungeret i 9 år, og som fungerer begge veje. Løbende arrangeres der møder mellem køber og sælger med henblik på erfaringsudvekslinger m.m., så vi fortsat kan sikre og optimere samarbejdet.

Udviklingen i SVG ses i nedenstående graf:

ferkeldk16

For spørgsmål eller evt. interesse i et besøg hos SVG, kontakt her vores forretningsafdeling i Rendsburg på (+49 43 31 13890 ) eller ret henvendelse til vores dansktalende repræsentant Jesper Lindekilde på ( 0049 17621976378 )