SVG News-Ticker:

Aktualisieren Sie Ihre Unterlagen zum Aktionsplan Kupierverzicht!
EINLADUNG Mitgliederversammlung 30. September !!!
Aktualisieren Sie Ihre Unterlagen zum Aktionsplan Kupierverzicht!
EINLADUNG Mitgliederversammlung 30. September !!!

Velkommen til Info-sider SVG!

Selskabet Schweine—Vermarktungs-Gesellschaft Schleswig- Holstein mbH (forkortet SVG- Rendsburg mbH) har hovedsæde i Rendsburg og har været på markedet siden 1990. Selskabets hovedopgave er at sikre markedsføringen af deres produkter herunder smågrise og slagtesvin i de to selskaber, henholdsvis
– Schlachtschweine-Erzeugungsgemeinschaft Segeberg – Schleswig w.V (SEG) og
– Hybrid-Ferkelerzeugergemeinschaft Schleswig-Holstein w.V. ( FEG)

De to Producent foreninger består hver især af en repræsentativ bestyrelse på 5 mand, der udelukkende er sammensat af aktive landmænd.
Allerede siden midten af 90´erne har SVG- Rendsburg importeret danske smågrise. Kontakten og henvendelser til de danske landmænd, omkring dette samarbejde, kan foregå såvel direkte til den enkelte, men også via selskabets danske partnere. Gennem årene har man intensiveret samarbejdet, med de danske landmænd, herunder især smågriseproducenter. Dette intensiverede arbejde, resulterede i at man per 01.01.2007 kunne byde den første danske smågriseproducent velkommen som medlem i FEG. Som bestyrelsesmedlem i FEG har Erling Groth Zeerow siden marts 2011 varetaget danske kunders og medlemmers interesser i FEG.

Den følgende graf, viser en oversigt over organisationsstrukturen i SVG- Rendsburg: